Forskning som undervisning
om forskning och undervisning konstnärliga
högskolor
Henrik Frisk
Kungl. Musikhögskolan
2020-11-13
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
I
Relativt liten högskola
med konstnärliga och
vetenskapliga
(musiklärare-) program
I
Ingen egen
examensrätt r
forskarutbidlning
I
Begränsade bidrag r
r forskning
I
Allt fler
externmedelsfinansierade
forskningsprojekt
I
Allt fler doktorander
I
Allt större intresse för
konstnärlig forskning,
och ffa interdisciplinär
forskning
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
I
Relativt liten högskola
med konstnärliga och
vetenskapliga
(musiklärare-) program
I
Ingen egen
examensrätt r
forskarutbidlning
I
Begränsade bidrag r
r forskning
I
Allt fler
externmedelsfinansierade
forskningsprojekt
I
Allt fler doktorander
I
Allt större intresse för
konstnärlig forskning,
och ffa interdisciplinär
forskning
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
I
Relativt liten högskola
med konstnärliga och
vetenskapliga
(musiklärare-) program
I
Ingen egen
examensrätt r
forskarutbidlning
I
Begränsade bidrag r
r forskning
I
Allt fler
externmedelsfinansierade
forskningsprojekt
I
Allt fler doktorander
I
Allt större intresse för
konstnärlig forskning,
och ffa interdisciplinär
forskning
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
I
Relativt liten högskola
med konstnärliga och
vetenskapliga
(musiklärare-) program
I
Ingen egen
examensrätt r
forskarutbidlning
I
Begränsade bidrag r
r forskning
I
Allt fler
externmedelsfinansierade
forskningsprojekt
I
Allt fler doktorander
I
Allt större intresse för
konstnärlig forskning,
och ffa interdisciplinär
forskning
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
I
Relativt liten högskola
med konstnärliga och
vetenskapliga
(musiklärare-) program
I
Ingen egen
examensrätt r
forskarutbidlning
I
Begränsade bidrag r
r forskning
I
Allt fler
externmedelsfinansierade
forskningsprojekt
I
Allt fler doktorander
I
Allt större intresse för
konstnärlig forskning,
och ffa interdisciplinär
forskning
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
I
Relativt liten högskola
med konstnärliga och
vetenskapliga
(musiklärare-) program
I
Ingen egen
examensrätt r
forskarutbidlning
I
Begränsade bidrag r
r forskning
I
Allt fler
externmedelsfinansierade
forskningsprojekt
I
Allt fler doktorander
I
Allt större intresse för
konstnärlig forskning,
och ffa interdisciplinär
forskning
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
I
Relativt liten högskola
med konstnärliga och
vetenskapliga
(musiklärare-) program
I
Ingen egen
examensrätt r
forskarutbidlning
I
Begränsade bidrag r
r forskning
I
Allt fler
externmedelsfinansierade
forskningsprojekt
I
Allt fler doktorander
I
Allt större intresse för
konstnärlig forskning,
och ffa interdisciplinär
forskning
Samarbetet med KTH
KTH
I
är en teknisk högskola med lång historia
I
har lång erfarenhet i forskning i ljud och musik
(SMC och Musik, Tal och rsel)
I
har lång erfarenhet av forskarutbildning: research
university
Samarbetet med KTH
KTH
I
är en teknisk högskola med lång historia
I
har lång erfarenhet i forskning i ljud och musik
(SMC och Musik, Tal och rsel)
I
har lång erfarenhet av forskarutbildning: research
university
Samarbetet med KTH
KTH
I
är en teknisk högskola med lång historia
I
har lång erfarenhet i forskning i ljud och musik
(SMC och Musik, Tal och rsel)
I
har lång erfarenhet av forskarutbildning: research
university
Samarbetet med KTH
KTH
I
är en teknisk högskola med lång historia
I
har lång erfarenhet i forskning i ljud och musik
(SMC och Musik, Tal och rsel)
I
har lång erfarenhet av forskarutbildning: research
university
KMH och KTH tillsammans
I
Forskarutbildningsamarbete i en grupp med totalt 8
doktorander
I
Utbildningsamarbete (masterkurser i programmering
KMH och KTH)
I
NAVET: en centrumbildning r samarbete tvärs av
discipliner
I
Forskningsamarbete (för närvarande ett projekt med
finansiering från VR)
I
En dynamisk miljö r forskning och utbildning i musik
KMH och KTH tillsammans
I
Forskarutbildningsamarbete i en grupp med totalt 8
doktorander
I
Utbildningsamarbete (masterkurser i programmering
KMH och KTH)
I
NAVET: en centrumbildning r samarbete tvärs av
discipliner
I
Forskningsamarbete (för närvarande ett projekt med
finansiering från VR)
I
En dynamisk miljö r forskning och utbildning i musik
KMH och KTH tillsammans
I
Forskarutbildningsamarbete i en grupp med totalt 8
doktorander
I
Utbildningsamarbete (masterkurser i programmering
KMH och KTH)
I
NAVET: en centrumbildning r samarbete tvärs av
discipliner
I
Forskningsamarbete (för närvarande ett projekt med
finansiering från VR)
I
En dynamisk miljö r forskning och utbildning i musik
KMH och KTH tillsammans
I
Forskarutbildningsamarbete i en grupp med totalt 8
doktorander
I
Utbildningsamarbete (masterkurser i programmering
KMH och KTH)
I
NAVET: en centrumbildning r samarbete tvärs av
discipliner
I
Forskningsamarbete (för närvarande ett projekt med
finansiering från VR)
I
En dynamisk miljö r forskning och utbildning i musik
KMH och KTH tillsammans
I
Forskarutbildningsamarbete i en grupp med totalt 8
doktorander
I
Utbildningsamarbete (masterkurser i programmering
KMH och KTH)
I
NAVET: en centrumbildning r samarbete tvärs av
discipliner
I
Forskningsamarbete (för närvarande ett projekt med
finansiering från VR)
I
En dynamisk miljö r forskning och utbildning i musik
Progression och forskningsanknytning
traditionella universitetet
Progression och forskningsanknytning
en konstnärlig högskola
Progression och forskningsanknytning
en konstnärlig högskola
Musiklivets betydelse r konstnärlig
utbildning och forskning
Varför? Ingen skola kan ra ut allt som man behöver kunna
r att bli yrkesverksam musiker
Musiklivets betydelse r konstnärlig
utbildning och forskning
r att bedriva konstnärlig (praktikbaserad) forskning
måste det finnas en aktiv praktik att utgå från.
Avståndet mellan PhD och
kandidat/master
Konsekvensen?
Doktorander som antas konstnärliga rosäten
befinner sig ofta långt från grundutbildningen
rare som doktorerar
I
Fem lärare KMH doktorerar just nu som en del av sin
kompetensutveckling i samarbetet med KTH
I
De är aktiva musiker
I
De undervisar 50% och forskar 50%
I
Leder till en PhD
I
De kan integrera sin forskning med undervisningen
Resultat:
Avståndet mellan forskning, musikliv och grundutbildning
minskar.
rare som doktorerar
I
Fem lärare KMH doktorerar just nu som en del av sin
kompetensutveckling i samarbetet med KTH
I
De är aktiva musiker
I
De undervisar 50% och forskar 50%
I
Leder till en PhD
I
De kan integrera sin forskning med undervisningen
Resultat:
Avståndet mellan forskning, musikliv och grundutbildning
minskar.
rare som doktorerar
I
Fem lärare KMH doktorerar just nu som en del av sin
kompetensutveckling i samarbetet med KTH
I
De är aktiva musiker
I
De undervisar 50% och forskar 50%
I
Leder till en PhD
I
De kan integrera sin forskning med undervisningen
Resultat:
Avståndet mellan forskning, musikliv och grundutbildning
minskar.
rare som doktorerar
I
Fem lärare KMH doktorerar just nu som en del av sin
kompetensutveckling i samarbetet med KTH
I
De är aktiva musiker
I
De undervisar 50% och forskar 50%
I
Leder till en PhD
I
De kan integrera sin forskning med undervisningen
Resultat:
Avståndet mellan forskning, musikliv och grundutbildning
minskar.
rare som doktorerar
I
Fem lärare KMH doktorerar just nu som en del av sin
kompetensutveckling i samarbetet med KTH
I
De är aktiva musiker
I
De undervisar 50% och forskar 50%
I
Leder till en PhD
I
De kan integrera sin forskning med undervisningen
Resultat:
Avståndet mellan forskning, musikliv och grundutbildning
minskar.
rare som doktorerar
I
Fem lärare KMH doktorerar just nu som en del av sin
kompetensutveckling i samarbetet med KTH
I
De är aktiva musiker
I
De undervisar 50% och forskar 50%
I
Leder till en PhD
I
De kan integrera sin forskning med undervisningen
Resultat:
Avståndet mellan forskning, musikliv och grundutbildning
minskar.
Progression och forskningsanknytning
Progression och forskningsanknytning
Exempel studie
Mattias Sköld: notation av elektroakustisk musik
Studie
Lät studenter realisera ett partitur som Mattias hade noterat
Exempel studie
Resultat
I
Studenterna rde sig om notation, eam-historia,
hantverk, forskningsmetodik, mm
I
Mattias fick prövat sitt notationsystem ett
metodologiskt stabilt sätt
I
Notationsystemet visade sig användbart som konstnärligt
verktyg
Publikation
Hansen, K., Bresin, R., Holzapfel, A., Pauletto, S., Gulz, T., Lindetorp, H., Misgeld,
O., Sköld, M. (2019). Student involvement in sound and music research: current
practices at KTH and KMH. In Nordic Sound and Music Computing Conference 2019
(pp. 36-41).
Exempel studie
Resultat
I
Studenterna rde sig om notation, eam-historia,
hantverk, forskningsmetodik, mm
I
Mattias fick prövat sitt notationsystem ett
metodologiskt stabilt sätt
I
Notationsystemet visade sig användbart som konstnärligt
verktyg
Publikation
Hansen, K., Bresin, R., Holzapfel, A., Pauletto, S., Gulz, T., Lindetorp, H., Misgeld,
O., Sköld, M. (2019). Student involvement in sound and music research: current
practices at KTH and KMH. In Nordic Sound and Music Computing Conference 2019
(pp. 36-41).
Exempel studie
Resultat
I
Studenterna rde sig om notation, eam-historia,
hantverk, forskningsmetodik, mm
I
Mattias fick prövat sitt notationsystem ett
metodologiskt stabilt sätt
I
Notationsystemet visade sig användbart som konstnärligt
verktyg
Publikation
Hansen, K., Bresin, R., Holzapfel, A., Pauletto, S., Gulz, T., Lindetorp, H., Misgeld,
O., Sköld, M. (2019). Student involvement in sound and music research: current
practices at KTH and KMH. In Nordic Sound and Music Computing Conference 2019
(pp. 36-41).
Exempel studie
Resultat
I
Studenterna rde sig om notation, eam-historia,
hantverk, forskningsmetodik, mm
I
Mattias fick prövat sitt notationsystem ett
metodologiskt stabilt sätt
I
Notationsystemet visade sig användbart som konstnärligt
verktyg
Publikation
Hansen, K., Bresin, R., Holzapfel, A., Pauletto, S., Gulz, T., Lindetorp, H., Misgeld,
O., Sköld, M. (2019). Student involvement in sound and music research: current
practices at KTH and KMH. In Nordic Sound and Music Computing Conference 2019
(pp. 36-41).
Vad vill vi med forskningsanknytning?
Studenterna r sig att:
1. avgränsa ett relevant (konstnärligt) problem
2. ta del av tillgänglig kunskap, inklusive annan konstnärlig
praktik
3. ta preliminär ståndpunkt i frågan (och gestalta problemet
konstnärligt)
4. formulera ståndpunkten/gestaltningen att den går att
kritisera
Fritt efter:
Björklund, S. (1991). Forskningsanknytning genom disputation. : Acta Universitatis
Upsaliensis.
Vad vill vi med forskningsanknytning?
Studenterna r sig att:
1. avgränsa ett relevant (konstnärligt) problem
2. ta del av tillgänglig kunskap, inklusive annan konstnärlig
praktik
3. ta preliminär ståndpunkt i frågan (och gestalta problemet
konstnärligt)
4. formulera ståndpunkten/gestaltningen att den går att
kritisera
Fritt efter:
Björklund, S. (1991). Forskningsanknytning genom disputation. : Acta Universitatis
Upsaliensis.
Vad vill vi med forskningsanknytning?
Studenterna r sig att:
1. avgränsa ett relevant (konstnärligt) problem
2. ta del av tillgänglig kunskap, inklusive annan konstnärlig
praktik
3. ta preliminär ståndpunkt i frågan (och gestalta problemet
konstnärligt)
4. formulera ståndpunkten/gestaltningen att den går att
kritisera
Fritt efter:
Björklund, S. (1991). Forskningsanknytning genom disputation. : Acta Universitatis
Upsaliensis.
Vad vill vi med forskningsanknytning?
Studenterna r sig att:
1. avgränsa ett relevant (konstnärligt) problem
2. ta del av tillgänglig kunskap, inklusive annan konstnärlig
praktik
3. ta preliminär ståndpunkt i frågan (och gestalta problemet
konstnärligt)
4. formulera ståndpunkten/gestaltningen att den går att
kritisera
Fritt efter:
Björklund, S. (1991). Forskningsanknytning genom disputation. : Acta Universitatis
Upsaliensis.
Vad vill vi med forskningsanknytning?
Studenterna r sig att:
1. avgränsa ett relevant (konstnärligt) problem
2. ta del av tillgänglig kunskap, inklusive annan konstnärlig
praktik
3. ta preliminär ståndpunkt i frågan (och gestalta problemet
konstnärligt)
4. formulera ståndpunkten/gestaltningen att den går att
kritisera
Fritt efter:
Björklund, S. (1991). Forskningsanknytning genom disputation. : Acta Universitatis
Upsaliensis.
Sammanfattningsvis
Ambitionen är att:
I
ra forskningen synlig r studenter och skapa intresse
r, och kunskap om, konstnärlig forskningsmetodologi
I
. . . som Ingfrid och flera andra talat om: studenten ska
tilägna sig ett undersökande förhållningssätt
I
Skapa större medvetenhet om konstnärliga resultat som
forskningsanknytning: hur pratar vi om experimentell
praktik, forskning och utveckling?
I
Fortsätta att utveckla kurs- och programplaner r att
aktivt inkludera forskningsanknytning
I
Låta forskning vara undervisning: research university
Sammanfattningsvis
Ambitionen är att:
I
ra forskningen synlig r studenter och skapa intresse
r, och kunskap om, konstnärlig forskningsmetodologi
I
. . . som Ingfrid och flera andra talat om: studenten ska
tilägna sig ett undersökande förhållningssätt
I
Skapa större medvetenhet om konstnärliga resultat som
forskningsanknytning: hur pratar vi om experimentell
praktik, forskning och utveckling?
I
Fortsätta att utveckla kurs- och programplaner r att
aktivt inkludera forskningsanknytning
I
Låta forskning vara undervisning: research university
Sammanfattningsvis
Ambitionen är att:
I
ra forskningen synlig r studenter och skapa intresse
r, och kunskap om, konstnärlig forskningsmetodologi
I
. . . som Ingfrid och flera andra talat om: studenten ska
tilägna sig ett undersökande förhållningssätt
I
Skapa större medvetenhet om konstnärliga resultat som
forskningsanknytning: hur pratar vi om experimentell
praktik, forskning och utveckling?
I
Fortsätta att utveckla kurs- och programplaner r att
aktivt inkludera forskningsanknytning
I
Låta forskning vara undervisning: research university
Sammanfattningsvis
Ambitionen är att:
I
ra forskningen synlig r studenter och skapa intresse
r, och kunskap om, konstnärlig forskningsmetodologi
I
. . . som Ingfrid och flera andra talat om: studenten ska
tilägna sig ett undersökande förhållningssätt
I
Skapa större medvetenhet om konstnärliga resultat som
forskningsanknytning: hur pratar vi om experimentell
praktik, forskning och utveckling?
I
Fortsätta att utveckla kurs- och programplaner r att
aktivt inkludera forskningsanknytning
I
Låta forskning vara undervisning: research university
Sammanfattningsvis
Ambitionen är att:
I
ra forskningen synlig r studenter och skapa intresse
r, och kunskap om, konstnärlig forskningsmetodologi
I
. . . som Ingfrid och flera andra talat om: studenten ska
tilägna sig ett undersökande förhållningssätt
I
Skapa större medvetenhet om konstnärliga resultat som
forskningsanknytning: hur pratar vi om experimentell
praktik, forskning och utveckling?
I
Fortsätta att utveckla kurs- och programplaner r att
aktivt inkludera forskningsanknytning
I
Låta forskning vara undervisning: research university
Tack!
Speciellt tack till CEMPE och Musikkkonservatoriet i Tromsø.