Program note (EN)

TBA

Programkommentar (SE)

Orgeln i den andra klaviaturstämman kan vara en synth inställd på ett ljud somligger nära en lätt registrerad Hammondorgel. Om detta inte går att uppbringa kan stämman i nödfall spelas på piano.

Efter en kort inledning (i tempo 80) spelar Maggi och Loic solo från fermaten innan A fram till två takter innan E där Mats tar över. A och B är i fri time men från C är det en lös rubato känsla i tempo 100 som Cennet styr (med bakgrunderna). Från fjärdedelen innan G är det A Tempo. Gitarrsolot fortsätter fram till H där temat kommer in. K kan göras som ett kollektivt solo (men det kan också vara ett enskilt solo) i vilket grooven gradvis löses upp och övergår i fri time. När man gått vidare till L gör man ett långsamt diminuendo och när nivån har nått gränsen för det hörbara går man vidare till M och Mattias kommer in och taktarten skiftar till 9/4. Avslutning görs i 4/4 med en repetition av de sista nio takterna. Även här kanman göra en fade.

De tre trumstämmorna (Peter, Peter och Lisbeth) spelar olika varianter av en slags clave som är: 2-3-5-8 :| och alltså 18 åttondelar lång. Denna kan fraseras i två eller i tre (eller båda samtidigt). I G t.ex. spelar Lisbeth claven i 4/4 över nio takter (se första takten iGmed upptakt). I N kommer den sedan i 9/4.

Titeln `Månens gråa ögon’ har jag fått av Castor, 3 år i en poetisk spekulation kring gubben i månen. Kanske kundeman tänka sig undertiteln Barbagrå.

Click the tag/category for related posts

Tags:

Categories:

Updated: