Program note (EN)

A closed room is safety and comfort but also isolation and lonliness and ones realation to a given space is dependent on whether one posess of the key or not. These opposites is the point of departure for the composition Housebroken, originally composed as a four channel piece for an installation at Kabusa Art Gallery in Ystad, Sweden but was revised and remixed to stereo in February 2002. The project was a collaboration with Swedish artist Stefan Lundgren. The soundsources are sounds from my home and a recording of a religious service held in a church in Lappland, in the north of Sweden. It was a consolidation service between the minority population of northern Scandinavia, the lapps, and the Swedish christian church.

Programkommentar (SE)

Det slutna rummet är trygghet och avskildhet men också isolering och ensamhet. Denna motsättning är utgångspunkten för min ljudmiljö till installationen Housebroken. Jag arbetar med två huvudsakliga ljudkällor; konkreta ljud från mitt eget hem, bearbetade med en besvärande ensamhet, samt inspelningar från en gudstjänst. I den flerkanaliga versionen får man, beroende på var man befinner sig i rummet, väldigt olika upplevelser av de konkreta ljud som utgör musiken. Ungfär som ens förhållande till ett låst rum påverkas av huruvida man har nyckeln till dörren eller inte.