Program note (EN)

Image Schema is music to a video created by pianist Johan Fröst. The visual material is a processed recording of himself playing a short piano piece by Debussy. Fröst has used unsual angles and extreme close-ups as a technique for making the film and the video has been edited from the point of view of the music primarily. I have not used the original music as my point of departure, rather I have focused on the images and extracted the form from the changes in the image. The material for the music are piano samples that have been gathere in a way that is similar to how the video is created: strange microphone placements and odd angles. The sounds have been processed using spectral techniques whith which the timbral qualities of the samples were altered to better work with the visual material. Image Schema was premiered in Engelbrektskyrkan in Stockholm on Nowember 24, 2019.

Screen shot from film Screen shot from film Screen shot from film
Some screenshots from the film.

Programkommentar (SE)

Image Schema är musik som är skapad till en film av Johan Fröst. The visuella materialet i filmen är en processerad inspelning av honom själv när han spelar ett stycke av Debussy. Mycket av videoinspelningarna har filmats ur ovanliga vinklar, ibland med extrem närhet. Filmen i sig är klippt utifrån formen på originalmusiken. Image Schema är dock helt och hållet komponerat utifrån bilden och det är ur bilden som jag har hämtat formen. Ljuden till Image Schema består huvudsakligen av samplingar av ett piano och dess strängar. Jag har använt samma teknik för att samla ljuden som Fröst använde för att skapa videon: konstiga och oortodoxa vinklar. Ljuden har bearbetats med spektrala tekniker för att kunna bearbeta klangfärgerna. Stycket uruppfördes den 24 november 2019 i Engelbrektskyrkan i Stockholm.