Program note (EN)

Rain will evaporate is a composition with no end. The harmonic evolution is determined by minute differences in tuning between the four glasses as it rains into them and water evaporates from it. The gradual deterioration of the water in the tubes and the leaves that fall into the glasses further influences the pitch. The installation is recorded twice a day and can be listened to at http://www.henrikfrisk.com/cgi-bin/rain.cgi. These recordings are made with simple pickup microphones which makes the recording quite noisy.

From the site From the site From the site
Some screenshots from the film.

Programkommentar (SE)

Rain will evaporate är en evighetskomposition. Det finns inget sätt att förutspå hur den harmoniska utvecklingen blir över tid då vattnet i glasen stiger vid regn och sjunker undan vid avdunstning. Vid extremt regn eller väldigt torrt väder kommer dock tonhöjden sluta ändras och stanna i ett av de två ytterlägena. Följer vädret SMHI:s genomsnittsvärden kommer däremot regnet ach avdunstningen balansera och intonationen kontinuerligt förändras med små variationer i intonationen.

More information

Click the tag/category for related posts

Tags:

Categories:

Updated: