Program note (EN)

Perspicio is an interactive piece for saxophone quartet and computer in two parts. A simple four-part harmony progression is the basis for both movements. In the first movement the setting is bass, baritone, tenor and alto saxophone and in the second it is alto, alto, soprano, soprano. The two movements are each others mirror reflection, in time as well as in (harmonic) space. The computer part is generated and played back in real time under constant influence from the acoustic instruments.

Perspicio is about what happens in between events, about the elements that are there but cannot be seen or heard, in the space where perception of time is distorted. A little bit like looking at an object through an aquarium - the shape of the object is no longer fixed.

Perspicio was comissioned by the Stockholm Saxophone Quartet, with financial support from the Arts Grants Committee in Sweden, and premiered in Västerås, Sweden on January 24, 2003.

Programkommentar (SE)

Perspicio är ett interaktivt stycke för saxofonkvartett och dator i två satser. Båda satserna är komponerade utifrån samma harmoniska grundmaterial - en ganska enkel, diatonisk, fyrstämmig sats. I första satsen är besättningen bas, bariton, tenor och altsax och i andra satsen är den två altar och två sopraner. De två satserna kan ses som varandras spegelbild, som en reflektion såväl i tiden som i (det harmoniska) rummet. De elektroakustiska elementen är inte statiska utan genereras och spelas i realtid och påverkas och bearbetas av vad och hur musikerna spelar och utgör i sig en kraftigt förvrängd spegelbild av de akustiska ljuden.

Perspicio betyder ‘se igenom’ eller ‘blicka in i’ på latin och reflekterar metaforen som jag arbetade med när stycket komponerades: Att betrakta ett objekt och upptäcka att formen inte längre är fast utan i ständig förändring - ungefär som att titta på en sten under vattenytan.

Stycket beställdes av Stockholms Saxofonkvartett med medel från Konstnärsnämnden och uruppfördes på en konsert i Västerås den 24 januari 2003.

Click the tag/category for related posts

Tags:

Categories:

Updated: