Program note (EN)

etherSound is an interactive sound installation controlled by SMS messages send from cellular phones over the GSM network. It is an effort to move the initiative of making sounds from the composer/musician to the listener. The great advantage with using cellular phones in this context is that they are widely spread, easy to use and have a private nature. Participation can take place anywhere.

The text message is anlyzed in a non-syntactical way. There is deliberately no obvious correlation between the text and the sounds the text generates - etherSound should be equally accessible to all participants regardless of prior knowledge of music or of the specific system. However, a longer and more complex message will result in a more varied sound object. The number of messages and the relative complexity of these messages received over time will affect the sonic space, not only by generating new sound objects but also through manipulation of the previous objects. No new messages will eventually lead etherSound to silence.

Two situations exists for etherSound:

  • A standalone instrument that can be played through the sending of SMS. The act of creative participation is the main focus and the accumulated efforts by all participants will have long term effects on the sonic space.
  • As a context for improvisation where one or several musicians improvise with etherSound which the audience controls through the sending of SMS messages.

The sounds are all generated in real time, except for sampled voice excerpts from the questions and answers session following one of American composer John Cage’s lectures at Harvard College in USA 1989.

Cover Flyer Concert
etherSound at various locations

Programkommentar (SE)

etherSound är en interaktiv ljudinstallation som inbjuder publiken att med sin mobiltelefon delta i den kreativa processen. Installationen består av två högtalare kopplade till en dator. Datorn tar emot SMS-meddelanden, tolkar texten och genererar ljud. Densiteten i klangmassan är en funktion av hur många meddelanden som skickats i en viss tidsrymd, men ljudet dör aldrig helt ut. Man kan skriva vad som helst i sitt textmeddelande, men längre och innehållsmässigt genomarbetade meddelanden premieras.

etherSound ruckar på den traditionellt sett väldefinierade hierarkin i rollfördelningen mellan upphovsman, publik och musiker genom att ge åhöraren direkt inflytande över innehållet och formen.

Man deltar genom att skriva ett SMS som skickas till ett angivet nummer. Efter några sekunder spelas ljudobjektet eller SMS kompositionen upp i högtalarna.

etherSound skapades av Henrik Frisk på uppdrag av, och delvis i samarbete med, curatorn Yoshida Miya och sattes upp för första gången på Malmö Konstmuseum i augusti 2003 i samband med utställningen Invisible Landscapes. etherSound är en del av Henrik Frisks konstnärliga doktorandprojekt på Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet.

etherSound gjordes möjligt genom stöd från Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet och Vodafone.